Przetwarzanie danych na stronie aktywnatablicaspe.pl

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych osób, które korzystają z naszej strony internetowej aktywnatablicaspe.pl. Nie obejmuje stron internetowych i usług stron trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na naszej stronie internetowej.

„Dane osobowe” to wszystkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika, np. takie jak imię i nazwisko powiązane z jego adresem e-mail.

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i odpowiednio zabezpieczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z obowiązującym na terenie całej Unii Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

LEARNETIC SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Azymutalnej 9, 80-298 Gdańsk, więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.learnetic.pl (dalej „LEARNETIC”)

SKRIWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa, więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.skiware.com (dalej „SKRIWARE”).

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z każdym ze Współadministratorów, ale to SKRIWARE będzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw. Oznacza to, że najlepiej, abyś kierowała/ł komunikację w zakresie realizacji Twoich praw do SKRIWARE.

Inspektor Ochrony Danych, pocztą na adres Skriware Sp. z o. o., ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa (najlepiej z  dopiskiem ,,Inspektor danych osobowych”), e-mailem na adres iod@skriware.com, telefonicznie pod numerem +48 602 410 641. 

W jakim celu zbieramy dane osobowe Użytkowników?

Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w następujących celach:

  1. w  celu zawarcia umowy a  następnie wspólnej realizacji usług w celu dobrania odpowiedniej oferty oraz sprzedaży produktów w ramach programu dofinansowania Aktywna Tablica,
  2. dla celów marketingu bezpośredniego swojej oferty,
  3. w  celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Tobą a  Współadministratorami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Jednym ze sposobów skontaktowania się jest dobrowolne podanie swojego imienia i adresu e-mail w formularzu kontaktowym na stronie internetowej. Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (np. 6 ust. 1 lit. f) aby skutecznie odpowiedzieć na zadane pytanie czy sugestię klienta.

Korespondencja mailowa i tradycyjna

Dane osobowe zawarte w kierowanej do nas korespondencji przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (np. 6 ust. 1 lit. f) w celu komunikacji i aby ewentualnie rozwiązać sprawę zawartą w korespondencji.

Kontakt telefonicznych

Oczywiście zawsze można do nas zadzwonić i uzyskać natychmiastową odpowiedź. Jeśli jednak sprawa jest bardziej złożona możemy poprosić o Twoje dane, niezbędne do załatwienia sprawy. Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (np. 6 ust. 1 lit. f).

Nieustannie staramy się udoskonalać funkcjonalność naszej strony w oparciu o dane i informacje zwrotne otrzymywane od użytkowników, staramy się lepiej dostosowywać funkcje portalu do indywidualnych potrzeb, dane użytkowników pozwalają nam usprawnić moderację i wsparcie techniczne strony.

Profilowanie, pliki  „cookies” – czy to wpływa na Twoje prawa?

Cookies (ciasteczka) to pliki, które dana strona internetowa wprowadza do komputera Użytkownika poprzez przeglądarkę internetową (za zgodą Użytkownika), pozwalające stronom rozpoznawać daną przeglądarkę w celu pozyskiwania i zapamiętywania wybranych informacji dotyczących historii przeglądania. Śledzimy „cookies” by zrozumieć i zapamiętać preferencje użytkowników. Można wyłączyć śledzenie „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Nasze serwisy w kwestiach związanych z przechowywaniem danych i ich analizą są oparte na rozwiązaniach firmy Google.

Przeczytaj więcej o naszej polityce cookies

Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT, obsługa księgowa, dostawcy programów do wysyłania korespondencji mailowej etc.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Współadministratorzy nie przekazują Twoich danych osobowych poza EOG.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność. Jeśli podstawą przechowywania danych jest wykonywanie umowy/zamówienia, dane będą przechowywane aż do końca wykonania umowy, a potem aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 6 lat).

Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Istnieją jednak przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe i wówczas takie przepisy mogą wydłużać czas przetwarzania danych osobowych (np. przepisy o rachunkowości, przepisy oświatowe, okres przedawnienia roszczeń).

Poufność Twoich danych

Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, upoważnione przez Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z  zasad i  przepisów o ochronie danych osobowych.

Nowe przepisy rozporządzenia o ochronie danych (RODO) gwarantują Ci szereg praw:

Zapisy w naszej Polityce Prywatności mogą ulegać zmianie. Będziemy Cię informować o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego na naszej witrynie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021r.